Štúdio dezORIENTAL, Ingrid Matulová

ceny


Skombinujte tanečné a cvičebné aktivity - pre dve akékoľvek predplatené aktivity, Vám bude z ďaľšej ceny  odrátaná zľava 10%, pri viacerých aktivitách sa percentálne zvýhodnenie zvyšuje


  jednorazový vstup   kurz/predplatené
Orientálny tanec (pokročilí)
90 minút
8,00 € 7,00 €
Orientálny tanec (pokročilí)
60 minút
6,60 € 5,00 €
Orientálny tanec (začiatočníci)
60 minút
7,60 € 6,60 €
Tribal dance (pokročilí)
90 minút
8,00 € 7,00 €
Tribal dance (začiatočníci)
60 minút
7,60 € 6,60 €


   

 

   
     
     Kurzy sa platia na začiatku semestra, začiatočníčky, alebo záujemkyne, ktoré navštívia naše kurzy po prvý raz sa môžu po prvej lekcii rozhodnúť, či chcú kurz naozaj navštevovat, podľa toho platia buď len tu jednu lekciu alebo zaplatia celý kurz v hotovosti alebo prevodom.

číslo účtu: SK2609000000000179948503

SLSP

Cez prázdniny a štátne sviatky sa netancuje.

Vymeškané lekcie (max. 2) je možné nahradiť si vo vyhovujúcom termíne s inou skupinou. Vymeškané lekcie sa neodrátavajú z ceny nasledujúceho kurzu, peniaze za nevychodený kurz sa nevracajú (je možné za seba doviesť náhradníčku, ktorá by chcela na kurz chodiť). Vo výnimočných prípadoch, ako sú napríklad zdravotné problémy, na základe lekárskeho povrdenia sa peniaze vrátia. 


Počet účastníčok v jednej skupine je obmedzený, kurzy majú komorný charakter.

 

dezORIENTAL - štúdio orientálnych tancov a iných pohybových aktivít