Kurz ATS a Tribal fusion štýlu pre začiatočníčky je zameraný na zvládnutie tanečných základov, dopomáha celkovej rovnováhe a ohybnosti tela, spevňuje svalstvo, má obdobné zdravotné účinky ako klasický orientálny tanec, zvýrazňuje energiu a silu ženy. 

ATS - American Tribal Style

tzv.kmeňový tanec je moderný, sofistikovaný štýl brušného tanca, ktorý priniesli americké tanečnice. Je zmesou klasického orientálneho tanca s využitím tradičných prvkov folklórnych tancov Španielska, Severnej Afriky, Blizkeho Východu, Strednej Ázie, Indie s možnosťou zapájania aj moderných tanečných štýlov, podľa vkusu a schopností tanečníc.

Tanečnice majú nádherné bohato zdobené kostýmy, ktoré sú inšpirované zmesou týchto kultúr a pôsobia starobylo a autenticky.
Základ tohto štýlu tvorí improvizovaná choreografia založená na vzájomnej súhre tanečníc. Skupina tanečníc má vopred naučené prvky a kombinácie a tiež signály, ktoré naznačia zmenu na ten, ktorý prvok či kombináciu. Vedúca tanečnica vedie a dáva signály, ktoré vyzerajú ako tanečný prvok takže publikum vníma tanec ako kompaktný celok.
Ostatné tanečnice ju nasledujú a navzájom si môžu zmenou formácie odovzdávať vedenie.

Tribal fusion style

je moderný, západný štýl brušného tanca, ktorý vznikol na základe klasického, kabaretného štýlu brušného tanca a ATS. Môže byť obohatený o prvky Flamenka, Indického tanca, folklóru a prvky moderných, novodobých tanečných štýlov ako Hip Hop, Popping, Locking a ďaľších podľa vkusu a schopnosti tanečnice.
Efektný pohyb, ladnosť, elasticita sa dosiahne používaním množstva svalových izolácií a tzv.vrstvením pohybov, ktoré dávajú tomuto tancu neopakovateľné čaro.
Hlavne pre mladšie generácie tanečníc, je tento moderný, západný štýl bližší ako klasický brušný tanec, práve kvôli neustálemu vývoju, voľnosti vyjadrenia a možnosti prelínania aj s inými formami tanca a tiež hudbou, ktorá môže byť moderná, podľa vkusu a štýlu, ktorý tanečnica preferuje.