Orientálnemu tancu sa venuje sedem rokov, tribal štýlu cca štyri roky. Vzdeláva sa a trénuje u slovenských aj zahraničných lektorov. Je členkou skupiny Tribaladia a v našom štúdiu vyučuje klasický orientálny tanec. Ako teenegerka tancovala päť rokov spoločenské tance v Interklube, kde nadobudla výborné pohybové základy pre ďalší tanečný rast.

Galéria